Příprava staveb

  • Studie a návrhy staveb, včetně vizualizací a zasazení do skutečného prostředí 
  • Dokumentace k územnímu řízení, včetně vyřízení územního rozhodnutí
  • Dokumentace pro stavební povolení a vyřízení stavebního povolení
  • Dokumentace provedení stavby
  • Dokumentace pro výběrové řízení dodavatele stavby (rozpočet)
  • Energetická certifikace budov - průkazy energetické náročnosti budov 

Realizace staveb

  • Generální dodávka stavby
  • Stavební dozor

Naše firma disponuje potřebným vybavením pro zpracování náročné projektové dokumentace, včetně inženýrských prací, obstarání potřebných stavebních povolení, technického dozoru, výběru dodavatele a provedení stavby prostřednictvím generální dodávky stavby.

Pracujeme s nejmodernější počítačovou technologií a grafickým softwarem včetně nejnovějších programů pro vizualizaci staveb (AutoCAD Architecture, AutoCAD Revit, CADKON, Autodesk 3ds Max, AdobePhotoshop), strukturální analýzu a statiku (SCIA Engineer), rozpočet budov (Callida - euroCALC3), stavební fyziku (Svoboda Software) a termografii budov (měření termokamerou TESTO 875-2i, zpracování posudku programem IRSoft).