Stavební a projekční firma PROJEKTservis byla založena v červnu 1990 Ing. Milanem Šiterou, autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru pozemní stavby a energetickým specialistou MPO ČR. Nabízíme profesionální služby v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby. Projekty jsou dodávány kompletní, to znamená včetně všech profesí (stavební a statické části, zdravotně technické instalace, vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace, požárně-technického řešení, tepelně technických výpočtů a posudků, průkazů energetické náročnosti budovy, vizualizace projektovaných staveb ve 3D apod.).

Investiční záměry je schopna naše firma realizovat od prvotního záměru až po kompletní dodávku a kolaudaci stavby. Dodávky stavby zajišťují smluvní partneři ve všech oborech pozemních, inženýrských a silničních staveb na základě manažerského způsobu výstavby formou generální dodávky stavby.

Při své práci se opíráme o bohaté, dlouholeté zkušenosti z předchozí stavební činnosti.